PayEx logo

Henkilötietosuoja

Haluamme, että voit luovuttaa meille henkilötietosi aina turvallisesti. Teemme kaikkemme suojellaksemme henkilötietojasi niin, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä niihin, ja että ne ovat oikein, ja että niitä käsitellään vain niitä tarkoituksia varten, joihin ne on kerätty, ja että ne hävitetään sitten kun niiden säilyttämistä ei enää pidetä välttämättömänä käyttötarkoituksen, turvallisuussyiden tai muun lain perusteella.

Noudatamme pohjoismaisia yksityisyyssuojalakeja: Ruotsin Personuppgiftslagen (1998:204), Norjan Personopplysningsloven (laki 2000-04-14 nro 31), Tanskan Persondataloven (laki henkilötietojen käsittelystä 31-05-2000 nro 429) ja Suomen henkilötietolakia (523/1999).

Henkilötietovastuu

Swedbank PayEx Holding AB vastaa konsernin internetosoitteisiin PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi ja PayEx.com jätettyjen henkilötietojen käsittelystä. Swedbank PayEx Holding AB:n rekisteröintinumero on 556714-2798 ja osoite S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby.

Jos teet sopimuksen jonkun tavaran tai palvelun ostamisesta PayEx-konserniin kuuluvalta yritykseltä, se yritys, jolta ostit tavaran/palvelun, on vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, jotka annat tai jotka kerätään muulla tavoin sopimuksen yhteydessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat yleisistä sopimusehdoista ja/tai muista asiakirjoista, joihin saat tutustua ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Jos ostat Pay Exin rahoituspalveluja, avaat esimerkiksi säästötilin tai teet luottosopimuksen, ostat palvelun aina PayEx Sverige AB:ltä (556735-5671), joka vastaa sopimuksen yhteydessä käsiteltävistä tiedoista.

Jos olet saanut perintävaatimuksen, perintäasiassa käsiteltävistä henkilötiedoista on vastuussa se PayEx-yhtiö, joka on perintäkirjeen lähettäjä. Perintävaatimuksessa on enemmän tietoa käsittelystä. PayEx-konsernin perintäasiamiehinä voivat toimia PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Danmark A/S (70986914) ja PayEx Suomi Oy (215 68 11-3). Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä yksittäisessä PayEx-konsernin sisäisessä asiassa, voit ottaa yhteyttä PayEx:n asiakaspalveluun osoitteessa support.pc@payex.com. Yleisissä henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä, tai ollessasi tyytymätön asiakaspalvelumme antamiin vastauksiin, voit ottaa yhteyttä PayEx-tietosuojavaltuutettuun kirjoittamalla osoitteeseen Swedbank PayEx Holding AB, att: personuppgiftsombudet, S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby. 

Miten käsittelemme tietojasi, kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme PayEx netin kautta

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme PayEx netin kautta, tietosi rekisteröidään meidän verkkoomme ja asiakastietokantaamme ja niitä käytetään asiasi käsittelyssä. Käsiteltäviä tietoja voivat olla:

  • Nimi ja osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus
  • Tiedonanto-/laskunumero tai muu asianumero
  • Puhelinnumero
  • Maksutapahtuman viitenumero
  • Muut tiedot jotka olet antanut asioidessasi PayEX:n kanssa.

Miten käsittelemme tietojasi solmiessasi tavaran tai palvelun ostosopimuksen PayEX:n kanssa.

PayEx:n kanssa tekemäsi sopimuksen yhteydessä antamiasi tietoja käsitellään siten, että PayEx pystyy toteuttamaan kanssasi tekemänsä sopimuksen ja ajamaan omia oikeuksiaan sopimuksen mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksena on myös täyttää turvallisuuteen liittyvät (esim. varmuuskopiot järjestelmissämme olevista tiedoista) ja muut lainsäädännölliset vaatimukset; käsittelyä edellyttävät niin ikään varainhoitoasetuksen mukainen vaatimus asiakkaan tunnistamisesta ja kulutusluottoja koskevien sääntöjen mukainen vaatimus luottokelpoisuuden arvioinnista, samoin kuin kirjanpitosääntöjen mukainen dokumentointi- ja arkistointivaatimus. Tietoja voidaan käsitellä myös analysointi- ja tilastointitarkoituksissa, ja ellet sitä ole kirjallisesti vastustanut, myös markkinointitarkoituksissa.

Sinua koskevien henkilötietojen keräämisen lisäksi PayEx voi kerätä tietoja muilta tahoilta kuten luottotietoyrityksiltä, verovirastolta (osoitetiedot) ja tietyissä tapauksissa yhteistyökumppaneilta, haastemiehiltä tai muilta viranomaisilta.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, taloudelliset tiedot, tiedot tavarasta/palvelusta, jota sopimus koskee, tiedot lähetetyistä tiedonannoista ja vaatimuksista, tiedot vastaanotetuista maksuista sekä tiedot sopimuksesta seuranneesta viestinnästä.

Tiedot käsiteltävistä henkilötiedoista voidaan luovuttaa sinulle, alihankkijalle ja mahdolliselle yhteistyökumppanille, mikäli se on tarpeen toimeksiantoa/yhteistyötä varten. Henkilötietoja voidaan antaa myös haastemiehelle tai tuomioistuimelle, mikäli se on tarpeen, jotta PayEx voi ajaa omaa etuaan sopimuksen mukaisesti. Lopulta henkilötiedot voidaan jättää veroviranomaiselle, poliisille tai muulle viranomaiselle, jos laki sitä edellyttää.

Yksityiskohtaisempaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista, niiden keräämislähteestä, ja siitä, kenelle niitä voidaan luovuttaa edelleen, ilmoitetaan yleisissä sopimusehdoissa, joihin saat tutustua ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kauanko tietoja säilytetään?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin on tarpeen voidaksemme käsitellä asiaasi/noudattaa sopimuksia, jotka olet tehnyt PayEx:n kanssa, sekä lain noudattamiseksi.

Oikeus pyytää tietoja

Sinulla on oikeus pyytää tietoja sinua koskevista henkilötiedoista, joita PayEx käsittelee, ja virheellisten tietojen korjaamista. Mikäli haluat tietää, mitä henkilötietojasi PayEx käsittelee, pyydä asiakaspalvelusta rekisteriote lähettämällä sinne allekirjoitettu kirje (ks. edellä olevat yhteystiedot).

Varastointi PayEx varastoi henkilötiedot EU:n/ETA:n alueella oleville palvelimille.

Muuta

Mikäli toimintatapoja päivitetään, uutta versiota sovelletaan siitä alkaen, kun se julkaistaan osoitteissa

PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi ja PayEx.com.